734 680 373
Facebook-Logo
Vyřešte své potřeby rychle a snadno.
Jednoduše si půjčte

Nebankovní podnikatelský úvěr

Výhody nebankovního podnikatelského úvěru

Nebankovní podnikatelské úvěry představují alternativní řešení financování pro podnikatele, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou využít tradiční bankovní úvěry. Tyto úvěry nabízejí řadu výhod, které mohou být pro podnikatele velmi přitažlivé:

 • Rychlost schválení: Nebankovní poskytovatelé často nabízí rychlejší zpracování žádosti a vyplacení úvěru, což je ideální pro podnikatele, kteří potřebují rychle reagovat na příležitosti nebo řešit náhlé výdaje.
 • Flexibilní podmínky: Nebankovní úvěry mohou nabízet flexibilnější podmínky, včetně možnosti individuálního nastavení doby splatnosti, výše splátek a dalších parametrů úvěru.
 • Menší požadavky na dokumentaci: Pro získání nebankovního úvěru obvykle stačí méně dokumentů než u bankovního úvěru, což může být výhodné pro podnikatele, kteří nemohou předložit rozsáhlou dokumentaci nebo potřebují úvěr rychle.
 • Dostupnost pro širší spektrum klientů: Nebankovní poskytovatelé často poskytují úvěry i těm podnikatelům, kteří mají nižší kreditní skóre nebo jsou odmítnuti bankami z jiných důvodů.
 • Transparentnost podmínek: Seriózní nebankovní poskytovatelé jsou transparentní ohledně úrokových sazeb, poplatků a celkových nákladů na úvěr, což umožňuje podnikatelům lépe plánovat své financování.

Je důležité si uvědomit, že i když nebankovní podnikatelské úvěry mohou nabízet tyto výhody, měli by si podnikatelé vždy důkladně prostudovat podmínky a ujistit se, že úvěr, který si vybírají, je pro ně skutečně výhodný a odpovídá jejich finanční situaci a potřebám.

Jaké jsou podmínky pro získání nebankovního podnikatelského úvěru

Pro získání nebankovního podnikatelského úvěru je třeba splnit několik základních podmínek.  

 • Registrace podnikání: Žadatel musí být registrovaný jako podnikatel nebo právnická osoba a mít platné živnostenské nebo jinou podnikatelské oprávnění.
 • Historie podnikání: Mnoho poskytovatelů vyžaduje, aby podnikatel působil na trhu po určitou minimální dobu, často 1-2 roky, což dokazuje jeho stabilitu a schopnost generovat příjmy. Na druhou stranu
 • Doklady o příjmu: Je nutné předložit finanční výkazy nebo daňová přiznání, která prokazují příjmy podnikání a jeho finanční stabilitu. Je nutné říci, že většina nebankovních poskytovatelů nezkoumá finanční výkazy tak detailně jako banky.
 • Záznamy v úvěrových registrech:  oproti bankám jsou nebankovní společnosti benevolentnější co se týká záznamů v úvěrových registrech. Lze financovat i žadatele, který je v exekuci nebo insolvenci.
 • Zajištění úvěru: Často je požadováno zajištění úvěru formou nemovitosti, ručitele, nebo jiného majetku, který může sloužit jako záruka pro případ nesplácení.
 • Účel úvěru: nemusíte dokládat. Většinou stačí v žádosti uvést na co peníze žádáte (provozní financování, vyplacení závazků nebo exekucí), nicméně v reálu po vás není využití peněz z úvěru vyžadováno (např. fakturami apod.)
 • Osobní záruka: V některých případech může být požadována osobní záruka majitele podniku, která posiluje důvěru v schopnost úvěr splácet. Tzn. většinou se jedná o notářský zápis (osobní ručení nebo ručení společností)

Je důležité si uvědomit, že každý nebankovní poskytovatel může mít specifické požadavky a podmínky, které se mohou lišit. Proto je vždy nezbytné pečlivě si přečíst smluvní podmínky a pochopit všechny požadavky před podpisem úvěrové smlouvy. Naše doporučení: vždy si nechte poslat smluvní dokumentaci dopředu na přečtení. Nejednejte pod tlakem nebo stresem.

Jak vybrat správného nebankovního poskytovatele úvěru

Výběr správného nebankovního poskytovatele úvěru je klíčovým krokem.Aby byl výběr co nejvýhodnější a nejbezpečnější, je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů.

 • reference:  prvním krokem při výběru poskytovatele by mělo být prověření jeho reputace. Zjistěte, jaké má poskytovatel recenze od předchozích klientů, zda nejsou známy žádné negativní zkušenosti nebo stížnosti. Zároveň si v zkontrolujte poskytovatele jak v obchodním rejstříku, tak i v rejstříku ČNB, zda-li má oprávněný poskytovat nebankovní úvěry.
 • transparentnost podmínek: důležitým aspektem je transparentnost podmínek úvěru. Poskytovatel by měl být otevřený ohledně všech poplatků, úrokových sazeb a dalších podmínek spojených s úvěrem. Vyhýbejte se poskytovatelům, kteří nejsou schopni jasně a srozumitelně vysvětlit podmínky úvěru.
 • flexibilita úvěru: každý podnikatel má specifické potřeby a požadavky. Vyberte poskytovatele, který je ochoten přizpůsobit úvěrové podmínky vaší situaci a nabídnout řešení šité na míru vašemu podnikání
 • rychlost a dostupnost: v podnikání často záleží na rychlosti, proto je důležité zvolit poskytovatele, který dokáže úvěr poskytnout v krátkém časovém horizontu. Zároveň by měl být dostupný pro konzultace a podporu během celého procesu získání úvěru. V HypotékaBezBanky dokážeme vyřídit schválení úvěru do 2 dnů vč. Vyplacení expresní zálohy při podpisu úvěrové smlouvy.
 • podmínky předčasného splacení: měli by jste také zvážit podmínky předčasného splacení úvěru. Někteří poskytovatelé mohou účtovat vysoké poplatky za předčasné splacení, což může být nevýhodné.

Vybrat správného nebankovního poskytovatele podnikatelského úvěru může být náročný úkol, ale pečlivým zvážením výše uvedených faktorů můžete značně snížit rizika a zvýšit šance na úspěšné a výhodné financování vašeho podnikání. Našim klientům vždy dáváme porovnání nebankovních společností s ohledem na potřeby klienta.

Časté otázky o nebankovních podnikatelských úvěrech

Jak rychle mohu získat nebankovní podnikatelský úvěr?

Nebankovní poskytovatelé často nabízí rychlejší zpracování žádosti a vyplacení prostředků než tradiční banky, někdy i do několika dnů od podání žádosti. Naši obchodní partneři jsou schopni posoudit úvěr do 24 hodin od podání žádosti. Výplata úvěru pak proběhne maximálně do tří dnů.

Jaké jsou úrokové sazby a poplatky.

Úrokové sazby se mohou výrazně lišit v závislosti na poskytovateli a konkrétních podmínkách úvěru. Naše úrokové sazby začínají na 7% u Amerických hypoték až po 15% u úvěrů na vyplácení exekucí. Poplatek se pohybuje od 4%. do 6%. U nás poplatek nehradíte dopředu.

Jste zprostředkovatelé - nejsou poplatky vyšší?

Ne. Naši obchodní partneři mají paušálně nastavené poplatky, ve kterých je zahrnuta i provize za zprostředkování. Naše odměna je platbou za naši práci - klientovi vybereme z desítek možností tu nejlepší pro něj. Zároveň s klientem probíráme jeho finanční situaci velmi detailně, abych po určité době dokázali refinancovat do banky. V naší provizi je tak zahrnuto jak porovnání nabídek a podmínek, tai i budoucí servis klientů.

Proč zvolit nebankovní podnikatelský úvěr přes www.hypotekabezbanky.cz?

 • Rychlost a flexibilita: nebankovní úvěry dokážeme zpracovat rychleji než bankovní úvěry, což je ideální pro podnikatele, kteří potřebují rychle reagovat na tržní příležitosti. Vždy vybíráme prověřeného poskytovatele / přímého investora.
 • Menší byrokracie: proces žádosti je obvykle méně složitý a vyžaduje méně papírování než u tradičních bank.
 • Přístupnost: nebankovní úvěry mohou být dostupné i pro ty, kteří by u banky nesplnili přísné požadavky na poskytnutí úvěru.
 • Individuální přístup: poskytovatelé nebankovních úvěrů často nabízejí více personalizované služby a jsou ochotni přizpůsobit podmínky úvěru vašim specifickým potřebám.

Ve finále je důležité si uvědomit, že každé rozhodnutí o financování by mělo být učiněno s ohledem na vaši osobní a podnikatelskou situaci. Nebankovní podnikatelský úvěr může být výhodný, ale je nezbytné pečlivě zvážit všechny možnosti a potenciální důsledky. Pokud jste připraveni pokračovat, navštivte naše podnikatetelské úvěry a zjistěte, jak můžeme pomoci vašemu podnikání růst.

Luboš Kolář

HypotékaBezBanky

+420 734 680 373

Potřebujete více informací?

Napište nám telefonní číslo a my vám zavoláme co nejrychleji to půjde.

Více informací
Odeslat