734 680 373
Facebook-Logo
Vyřešte své potřeby rychle a snadno.
Jednoduše si půjčte

Pojištění hypotéky | ANO nebo NE

Pojištění schopnosti splácet je trik,  který vás připraví o peníze

Klienti  se při vyřizování hypotečního úvěru velmi často ptají na „pojištění schopnosti splácet“. I když se tento produkt marketingově  může jmenovat jinak, jde vždy v podstatě o totéž: mít jistotu, že pokud se jako klient dostanu do potíží se splácením, tak se spoléhám na to, že mi tato pojistka pomůže při splácení úvěru nebo hypotéky.

Před sjednáním tohoto pojištění by si klienti měli velmi důkladně prostudovat pojistné podmínky a parametry pojištění; a nebo ještě lépe nechat si poradit od certifikovaného hypotečního poradce. 

Je pojištění schopnosti splácet při sjednání úvěru povinné?

Až na několik málo výjimek není. Bankovní poradci na pobočkách se sice občas snaží vyvolat tento dojem, většinou se však ale jedná o snahu prodat klientovi další dodatečný produkt. Životní nebo rizikové pojištění sjednané zvlášť však samozřejmě vhodné zvolit. Výhodou sjednat si pojištění životních rizik mimo banku poskytující úvěr je možnost zvolit si sám rizika, nastavení pojistných částek.

Jaká rizika pojištění schopnosti splácet kryje?

V zásadě se jedná o čtyři základní rizika, které různé banky různě kombinují.
Jsou to úmrtí, trvalá invalidita III. stupně, dlouhodobá pracovní neschopnost a ztráta zaměstnání. U prvních dvou variant je úvěr z pojistky zcela splacen, dochází k zániku dluhu. Pojištění je nastaveno tak, že vždy kryje aktuální výši úvěru. Na první pohled to vypadá lákavě, nicméně je nutné si uvědomit, že partner klienta nebo děti v tomto případně nedostanou nic.  Zajištění životního standardu rodiny je pak nutné řešit další jiným produktem.

U dlouhodobé pracovní neschopnosti už je to složitější. většina pojišťoven má omezení v podobě maximální lhůty vyplácení dávek. Většinou se jedná o maximum 6 měsíců, pokud trvá pracovní neschopnost delší dobu, musí klient hradit splátky úvěru sám.

Pokud jde o ztrátu zaměstnání, na které se naši klienti nejvíce ptají, tak je nutné zdůraznit, že zde platí velmi přísná pravidla. Vždy jde pouze o výpověď z důvodu zrušení pracovního místa a doběhnutím výpovědní lhůty. V žádném případě se tedy tato pojistka nevztahuje na ukončení pracovního poměru na vlastní žádost, dohodou, anebo pro hrubé porušení pracovní kázně. Statisticky právě tyto tři důvod tvoří největší podíl rozvazování pracovních poměrů.

Kolik pojištění schopnosti splácet stojí a jak se projevuje v úrokové sazbě?

Výše pojistného se obyčejně pohybuje od 5 % do 8 % z výše měsíční splátky úvěru a jeho výše závisí na rozsahu krytí rizik, respektive variantě produktu. 

Každá banka při uzavření pojištění schopnosti splácet poskytuje klientovi slevu
z úrokové sazby. Jedná se o 0,1 % až 0,3 %. Na první pohled to vypadá lákavě, nicméně pokud porovnáte splátku úvěru bez a s pojištěním, dostanete při banko pojištění na vyšší splátku. Řádově se splátka pojištění při 2 500 00 Kč hypotéce pohybuje mezi 600 Kč až 800 Kč.

Vyplatí se to?

Ano i ne.

V principu se vyplatí starším klientům, kteří by u standardního pojištění zaplatili měsíční pojistné daleko větší.

Většině klientů se ale pojištění schopnosti splácet nevyplatí. Doporučujeme oslovit hypotečního poradce, který má s pojištěním zkušenosti a dokáže klienti porovnat nabídky pojišťoven a jejich krytí. Je nutné zohlednit i zdravotní stav klienta, jeho životní situaci a doporučit vhodné řešení.

Pokud se chcete dozvědět více jak zajistit sebe, svou rodinu před nepříznivými životními situacemi, napište nám dotaz na “info@hypotekabezbanky.cz” nebo rovnou zavolejte +420 734 680 373
Potřebujete více informací?

Napište nám telefonní číslo a my vám zavoláme co nejrychleji to půjde.

Více informací
Odeslat